Provozní doba Po — Pá: 6:30 — 15:30 (pauza 12:00 — 12:30)

Kinesiotaping

Ulevíme vám od
bolesti svalů
Zlepšíme hybnost
vašeho těla
Povedou vás
zkušení terapeuti
Získáte správné
cvičební návyky
Rehabilitace KoJa Přerov

Pomůžeme zmírnit bolesti svalů a kloubů

Kinesiotaping je fyzioterapeutickou metodou, která vychází z poznatků kineziologie. Podstata tejpování spočívá v odborném lepení pružných pásek na kůži, které slouží k fixaci kloubů a ovlivňují činnosti svalů, šlach a úponů. Korekční techniky tejpování mají vliv také na fascie, lymfatický systém i na korekce jizev.

Dokážeme zatejpovat
téměř celé tělo
Stabilizujeme váš
pohybový aparát
Prevence
poruch pohybového aparátu
Rehabilitace KoJa Přerov

Kineziologické tejpování stabilizuje klouby, podporuje vazyreguluje svalové napětí. Tím zmírňuje bolestivost kloubů a namožených svalů. Tejpování totiž dráždí receptory kůže, čímž aktivuje systém pro snížení bolesti. 

Metoda zároveň pomáhá snižovat otoky, zlepšuje lymfatický systém, pomáhá vyplavovat zánětlivé a neuroaktivní látky a má vliv na reflexní ovlivnění dermatomů a meridiánů.

Rehabilitace KoJa Přerov
Rehabilitace KoJa Přerov
Rehabilitace KoJa Přerov

Kinesiotaping se provádí nalepením pružné pásky neboli tejpy na čistou, oholenou a suchou kůži. Tejpy se aplikují na protáhlý segment pohybového aparátu, kdy jsou měkké tkáně napjaté. 

Po navrácení do původní, neprotažené, polohy se tejp zvrásní, čímž nadzvedne kůži, podkoží a vazivový obal a tím zvětší prostor mezi vrstvami kůže a svalem a celkově sníží tlak na sval.